Peroxibenzoato de tert-butilo

Solapas principales

El peroxibenzoato de tert-butilo, permite sustituir hidrógenos alílicos por grupos benzoíloxi.